KOLOSTEZKY

LESNÍ CYKLO OKRUHY
NA CHOCEŇSKU

Kolostezky jsou systém okruhů určených především pro horská kola. Jsou vedeny po stávajících lesních cestách, na kterých není nijak omezen pohyb ostatních uživatelů lesa a nejsou nijak upravovány. Je tedy třeba dbát na bezpečnost svou i ostatních. Použití kolostezek je zcela na vlastní nebezpečí.

Celý systém vás sice v maximální možné míře drží v lese, mimo silniční provoz, nicméně se dostáváte i do těsné blízkosti okolních obcí a měst, ve kterých najdete bohaté možnosti občerstvení a místních zajímavostí.

Kolostezky mají doporučený směr průjezdu a podle toho je uzpůsobeno jejich značení. Je realizováno čtvercovou tabulkou v barvě příslušné kolostezky, na které je buď logo kolostezek nebo směrová šipka. Na některých místech je pak značení doplněno i značkou nakreslenou barvami, opět čtvercového tvaru, s bílým podkladem a šipkou v barvě dané kolostezky. Např. pro Orlickou kolostezku to vypadá takto:

přehledová mapka

Mapka slouží k celkové orientaci a volbě nástupního místa.
Klikněte na ni pro plné rozlišení.
Podrobnosti o stezkách jsou uvedeny na přehledu stezek, kde jsou i popisy jednotlivých okruhů.

AKTUALITY A INFORMACE

Značíme!

V lese se na začátku dubna 2022objevily informační tabule k našemu systému a začínají se objevovat také značky. Liniové vyznačení všech stezek bude chvilku trvat, přeci jen je časově…

Spouštíme web kolostezek

Značení a instalace doprovodné infrastruktury nám zřejmě nějaký čas zabere. Nicméně, již nyní můžete získat díky tomuto webu alespoň základní informace o připravovaných okruzích…

Zažádali jsme o dotaci

Protože chceme, aby byly kolostezky kvalitně vyznačené a aby byly pro návštěvníky instalovány přehledné informační tabule, zažádali jsme Pardubický kraj o dotaci na tuto infrastrukturu…

KUDY K NÁM?

Choceňsko je relativně dobře dostupné autem a vlakem. Systém zároveň disponuje několika vhodnými vstupními místy ze všech světových stran.

Vlakem

Choceň leží na hlavním železničním koridoru. Lze tedy využít velké množství vlakových spojů regionálních i hlavních. Např. z Pardubic lze přijet osobním vlakem za 34 minut, rychlíkem za 17 minut. Z Prahy hl.n. trvá cesta rychlíkem 1 hodinu a 27 minut, z Olomouce 1 hodinu a 4 minuty, z Brna 1 hodinu a 39 minut.

Z Choceňského nádraží lze parkem a pěšinou podél řeky přijet na kole rovnou do lesa během 20 minut být u Čerova dubu, centra systému (klikněte na mapku pro plný detail).

Autem

Při cestě autem je vhodné využít některou z parkovacích ploch, navázaných na vstupní místa do systému kolostezek (klikněte na mapku pro plný detail).

P1 – parkoviště u choceňských sportovišť (vysoká kapacita)
P2 – parkování na křižovatce sil. č. 315 a lesní cesty Formanka
P3 – parkování severně nad obcí Sruby („obdélník“ u silnice)
P4 – parkoviště u fotbalového hřiště v Dobříkově
P5 – parkoviště náves Jaroslav u křižovatky silnic č. 35 a 305
P6 – parkoviště v centru města Horní Jelení
P7 – plocha u hasičárny v Újezdu u Chocně

Nositel projektu

Město Choceň

Nositelem projektu je město Choceň, které zašťituje celé kolostezky, realizuje značení, informační tabule a tyto webové stránky.
Projekt je vytvářen ve spolupráci s níže uvedenými partnery.

realizační partneři projektu

Projekt je realizován ve spolupráci s okolními městy a obcemi:

újezd u chocně

horní jelení

jaroslav

dobříkov

sruby

pARTNEŘI PROJEKTU

Projekt finančně, materiálně, nebo jiným způsonem podpořili:

Projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem