Přeskočit na obsah
Domů » AKTUALITY A INFORMACE » Rozšiřujeme síť kolostezek!

Rozšiřujeme síť kolostezek!

V průběhu jara a léta 2024 dochází k vyznačení několika dalších Kolostezek. Celý systém tak bude rozšířen, lépe provázán a umožní více různých možností průjezdu.

Změn je celá řada:

  • V původní „oblasti“ přibyla především kolostezka Diviška, která se klikatí v prostoru mezi místem „U tří pánů“, Dobříkovem a Jaroslaví. Je červená, takže střední fyzické i technické náročnosti.
  • Došlo k mírné úpravě Kořenovky (černá) u Chocně. Přibyl jeden kopec a sjezd navíc.
  • Zcela nově jsou vyznačeny dvě kolostezky jižně od Chocně. Vinická je červená a propojuje ty nejlepší přírodní a některé technické traily mezi Chocní a Vysokým Mýtem. Tisovská je modrá a nabízí klidnější svezení mezi lesy, poli, loukami a také rybníky, kterých je především v poslední třetině cesty překvapivě mnoho.
  • Přibude několik nových „spojek“ – růžově značených obousměrných propojek mezi jednotlivými okruhy.
  • Obecní kolostezka bude nově obousměrná a bude tak centrálním propojovacím prvkem celého systému.
  • U některých kolostezek jsou pro větší variabilitu doznačeny zkratky, tedy možnosti vynechání části celého okruhu. Značku zkratky poznáte podle žlutého podkladu značky (místo standardní bílé).

Nové okruhy kolostezek jsou v současnosti již vyznačeny, práce probíhají ještě na spojkách a zkratkách. V průběhu tohoto roku by také měly být osazeny nové infocedule a ty stávající aktualizovány.

Celý systém v připravovaném stavu si můžete prohlédnout na mapě: